Cennik

W cenie wszystkich zabiegów operacyjnych zawarte są takie elementy jak:

  • Badania przedoperacyjne, jeżeli są wymagane (płatne oddzielnie w dniu badań, w wysokości 300zł)
  • Zabieg operacyjny
  • Kosz implantu / endoprotezy
  • Pobyt w szpitalu wraz z opieką personelu medycznego
ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE
 Wizyta lekarska ortopedyczna (w cenie wizyty badanie USG)  150 zł
 Wizyta lekarska konsultacyjna (anestezjologiczna) przed planowanym zabiegiem chirurgicznym  300 zł
 Kontrolna wizyta pooperacyjna + usunięcie szwów  150 zł
 Podawanie dostawowo kwasu hialuronowego (z kosztem preparatu i pod kontrolą USG) - preparat Synocrom  150 zł
 Podawanie dostawowo kwasu hialuronowego (z kosztem preparatu i pod kontrolą USG) - preparat Biolevox  200 zł
 Podawanie dostawowo kwasu hialuronowego (z kosztem preparatu i pod kontrolą USG) - preparat Durolane  900 zł
 Podawanie osocza bogatopłytkowego - płytkowe czynniki wzrostu (PRP)  800 zł
 Podawanie osocza bogatopłytkowego - płytkowe czynniki wzrostu (PRP) pod kontrolą RTG  1000 zł
 Podawanie dostawowo preparatu komórek macierzystych (niezróżnicowane komórki mezenchymalne)
 izolowanych ze szpiku lub tkanki tłuszczowej
 3500 zł
 Podologiczna konsultacja przed leczeniem operacyjnym stopy  100 zł
 Przygotowanie stopy do leczenia operacyjnego  500 zł
 Zabieg chirurgiczny ambulatoryjny w znieczuleniu miejscowym (zakres i cena do uzgodnienia z chirurgiem)  400 - 1000 zł
 Zdjęcie RTG płatne dodatkowo według cennika GRAFMED (cena zależy od badanej okolicy i projekcji)  45 - 60 zł
ZABIEGI OPERACYJNE
 Endoprotezoplastyka całkowita stawu biodrowego (z kosztem implantu bezcementowego z artykulacją
 ceramiczną i pobytem szpitalnym 5 dni). Każdy następny dzień pobytu - 450 zł
 od 23 000 zł
 Leczenie martwicy głowy kości udowej (AVN) z użyciem przeszczepów i czynników wzrostu  od 12 000 zł
 Endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego z kosztem implantu oraz pobytem szpitalnym 5 dni.
 Każdy następny dzień pobytu - 450 zł
 od 25 000 zł
 Endoprotezoplastyka stawu kolanowego jednoprzedziałowa z użyciem implantu OXFORD
 cementowana lub bezcementowa
 od 20 000 zł
 + koszt implantu
 Endoprotezoplastyka stawu kolanowego z użyciem dobranych implantów poprzez MRI  od 28 000 zł
 Realoplastyka (ponowne osadzenie elementów) endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego  od 20 000 zł
 + koszt implantu

 

 Artroskopia diagnostyczno lecznicza stawu kolanowego bez implantów  od 4 000 zł
 Artroskopia diagnostyczno lecznicza stawu kolanowego z użyciem implantów (np. szycie łąkotki)  od 5 000 zł
 Artroskopowa rekonstrukcja ACL - więzadła krzyżowego przedniego  od 8 000 zł
 Artroskopia lecznicza stawu barkowego  od 5 500 zł
 Synovectomia stawu kolanowego metodą otwartą  od 5 000 zł
 Artrotomia z dodatkowymi elementami np. usunięcie ciał wolnych ze stawu kolanowego  od 6 000 zł
 Transpozycja guzowatości kości piszczelowej (z kosztem zespolenia)  od 8 000 zł

 

 Rekonstrukcja ubytków powierzchni stawowej z użyciem implantów powierzchniowych                                           od 20 000 zł

 

 Osteotomia korekcyjna podkolanowa (HTO) z kosztem implantu                                                                             od 15 000 zł

 

 Korekcja palucha koślawego - hallux - z użyciem implantów (cena zależy od implantu)  3500 zł - 4500 zł
 Korekcja palca młoteczkowatego towarzysząca operacji halluxa (II-V)  od 1500 zł
 Korekcja palca młoteczkowatego jako jedyny wykonywany zabieg (II-V)  od 2000 zł
 Korekcja "palucha sztywnego" implantem "REGJOINT"  od 4700 zł
 Zabieg korekcji stopy płasko koślawej implantem podskokowym HyProCure  od 5000 zł
 Zabieg korekcji stopy płasko koślawej osteotomią ześlizgową kości piętowej z kosztem implantu  od 8000 zł

 

 Operacje ścięgna Achillesa - korekcja przykurczu  od 4000 zł
 Podawanie komórek macierzystych izolowanych ze szpiku (znieczulenie ogólne lub miejscowe,
 pobyt szpitalny jednodniowy)
 od 4000 zł
 Zeszycie i rekonstrukcja zerwanego ścięgna Achillesa  od 5000 zł
 Rekonstrukcja zerwanego ścięgna Achillesa systemem PARS Achilles Suture Kid (ARTHREX)  od 6500 zł

 

 Operacja przykurczu Dupuytrena                                                                                                                   od 3000 zł
 Palec trzaskający  od 1000 zł
 Uwolnienie nerwu obwodowego (ZCKG itp.)  od 2500 zł
 Ganglion  od 1500 zł

 

 Nukleoplastyka  od 12 000 zł
 Nukleotomia  od 12 000 zł
 Częściowe usunięcie dysku połączone z plastyką pierścienia włóknistego - DISC FX - operacja
 miniinwazyjna
 od 12 000 zł
 Usunięcie dysku lędźwiowego  od 12 000 zł
 Usunięcie dysku lędźwiowego ze stabilizacją transpedikularną  od 15 000 zł
+ koszt implantu
 Dystrakcja międzykolczysta  od 6 000 zł
 Dystrakcja międzykolcowa ze stabilizacją Back Fuse + przeszczepy  od 8 000 zł
 Dyskopatia szyjna - proteza dysku szyjnego lub usztywnienie segmentu  od 12 000 zł
 Stenoza lędźwiowa - odbarczenie  od 12 000 zł
 Stabilizacja kręgozmyku  od 15 000 zł
 + koszt implantu
 Operacja skoliozy  od 20 000 zł
 + koszt implantu

 

 Usunięcie materiału zespalającego kości (cena zależna od okolicy i znieczulenia)  400 - 10 000 zł
 Zespolenie złamania kości długich (cena zależna od rodzaju zespolenia)  500 - 10 000 zł
 Korekcja osi kończyny po złamaniu z powtórnym zespoleniem (cena zależna od okolicy, znieczulenia i
 użytego zespolenia
 2000 - 10 000 zł
 Usunięcie torbieli dołu podkolanowego  od 3500 zł
 Pobudzenie zrostu - przeszczep kości autologicznej  od 8000 zł
 Wycięcie miejscowej zmiany w kości z badaniem Hist.-Pat. i badaniem bakteriologiczny,  od 10 000 zł
 Usunięcie wyrośli chrzęstno - kostnych  od 3000 zł
 Artrodeza stawu krzyżowo biodrowego, przeszczepy własne - bez użycia implantów  od 6000 zł
LARYNGOLOGICZNE ZABIEGI OPERACYJNE
 Cena za łóżko  200 zł
 Adenotomia  2000 zł
 Adenotonsillotomia  2300 zł
 Adenotomia z drenażem jednostronnym  2500zł
 Adenotonsillotomia z drenażem jednostronnym  2800zł
 Drenaż jednostronny  1500zł
 Drenaż obustronny  2000zł
 Polipectomia  2300zł
 Operacja torbieli zatoki szczękowej jednostronna    2500zł
 Tonsillectomia (UPPP)  3000zł
 Adenotomia z drenażem dwustronnym  2900zł
 Adenotonsillotomia z drenażem dwustronnym  3000zł
 Septoplastyka  3500zł
 Plastyka małżowin usznych  4000zł
 Operacja torbieli zatok dwustronne  3000zł
 Mały FESS  3000zł
 Rinoseptoplastyka  6000zł
 FESS  4500zł
 Wycięcie torbieli szyi  4500zł
 Usunięcie ślinianki podżuchwowoej  4000zł
 Wycięcie guza szyi, ślinianki przyuszniczej            6000zł
 Operacja Klainsassera  4000zł