Konsultacje medyczne

Specjalistyczna przychodnia ortopedyczna KORT KLINIKA oferuje szeroką gamę świadczeń, w ramach wizyty lekarskiej:

Porada ortopedyczna

 • Kwalifikacja do endoprotezoplastyki
 • Leczenie osteoporozy
 • Leczenie chorób przeciążeniowych narządu ruchu
 • Nowoczesne metody leczenia czynnikami wzrostu
 • Podawanie preparatów kwasu hialuronowego dostawowo (SYNOCROM, BIOLEVOX, DUROLANE)
 • Pełna diagnostyka w oparciu o własne urządzenia diagnozujące (USG i RTG) oraz dzięki współpracy z czołowymi Pracowniami Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej
 • Terapia zaburzeń zrostu kostnego urządzeniem EXOGEN (firmy Bioventus)
 • Profilaktyka medyczna w medycynie sportowej
 • Terapia pacjentów czynnie uprawiających sport
 • Kontrola prawidłowego rozwoju narządów ruchu u dzieci
 • Diagnostyka i leczenie ortopedyczne chorób wieku dziecięcego i następstw urazów
 • Diagnostyka i profilaktyka bocznych skrzywień (skolioz) u dzieci, kwalifikacja do leczenia operacyjnego, oraz do leczenia gorsetami korekcyjnymi CHENAU we współpracy z pracownią ortopedyczną VIGO

Leczenie ambulatoryjne czynnikami wzrostu:

Czynniki wzrostu to białka osocza krwi biorące udział w skomplikowanych mechanizmach naprawy i regeneracji tkanek. Białka te są elementem komunikacji pomiędzy komórkami. Czynniki przekazują sygnały do odpowiednich komórek działając na receptory zawarte w ich błonach komórkowych.

W taki sposób, dzięki czynnikom wzrostu dochodzi do aktywacji ważnych mechanizmów: chemotaksji - przywoływania komórek, angiogenezy - tworzenia nowych naczyń, proliferacji - namnażania komórek i różnicowania komórek. Wymienione procesy pełnia najważniejszą rolę właśnie w gojeniu się tkanek.

Podwyższone stężenia czynników wzrostu, czyli stężenia wyższe niż normalnie występujące w naszej surowicy, aktywują te biologiczne procesy. Te mechanizmy wykorzystywane są w terapii.

Głównymi substancjami zaangażowanymi w ten proces są:

 

 • PDGF - płytkowopochodny czynnik wzrostu
 • EGF - czynnik wzrostu nabłonków
 • VEGF - naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu
 • IGF - insulinopodobny czynnik wzrostu
 • FGF - czynnik wzrostu fibroblastów

 
Cechą wspólna tych substancji jest to, że pobudzone raz powodują produkcję nowej tkanki kostnej albo naprawę tkanek miękkich w miejscu gdzie zostały podane.
 
Jedną z metod uzyskania czynników wzrostów jest przygotowanie osocza bogatopłytkowego - PRP (Platelet Rich Plasma) z własnej krwi pacjenta. Pobiera się niewielką ilość krwi pacjenta. Umieszcza ją w sterylnych probówkach i przez kilka minut odwirowuje. Ściąga się z probówek frakcję osocza o wysokiej koncentracji płytek krwi zawierających czynniki wzrostu. Tak uzyskuje się kilka mililitrów koncentratu. Stężenie płytek jest w nim większe 8 – 9 razy w stosunku do normalnego stężenia w krwi pełnej. Tę część podaje się z powrotem do organizmu pacjenta, w jałowych warunkach i pod kontrolą USG w uszkodzone miejsce, lub śródoperacyjnie w warunkach bloku operacyjnego. Uzyskuje się znacznie większe niż naturalnie występujące stężenie naturalnego bodźca do naprawy tkanek.

Wskazania do leczenia za pomocą czynników wzrostu to przede wszystkim:

 

 • choroby ścięgna Achillesa
 • zaburzenia zrostu kostnego
 • entezopatie - choroby przyczepów mięśni: łokcia tenisisty, łokcia golfisty, kolana skoczka, zapalenie rozcięgna podeszwowego
 • urazy więzadeł, mięśni, ścięgien
 • zmiany przeciążeniowe i zwyrodnieniowe tkanek miękkich narządu ruchu.

Leczenie ambulatoryjne zaburzeń zrostu kostnego:

Prowadzone jest ze współpracą z firmą BIOVENTUS – dostawcą unikatowego urządzenia EXOGEN opartego na stymulacji zrostu tkanki kostnej falami ultradźwiękowymi. Metoda jest bezpieczna, nieinwazyjna i bezbolesna  - daje o 38% szybsze gojenie.