Leczenie chorób zwyrodnieniowych stawów

Nie zawsze choroby zwyrodnieniowe stawów muszą prowadzi do endoprotezoplastyki. Dla pacjentów o małym bądź średnim zaawansowaniu choroby zwyrodnieniowej, bądź dla tych, którzy z różnych względów nie chcą, bądź nie mogą poddać się operacji z użyciem implantów, KORT KLINIKA ma w ofercie nieinwazyjne zabiegi lecznicze, wykorzystujące szeroką gamę preparatów biologicznych.

 

Płytkowe czynniki wzrostu - PRP

PRP - Platelet Rich Plasma - to skoncentrowana objętość płytek krwi rozproszonych w niewielkiej ilości osocza. Koncepcja zastosowania PRP polega na wykorzystaniu własnej krwi pacjenta jako środka wpływającego na poprawę funkcji zarówno tkanek miękkich jaki i tkanki kostnej, pobudzając ich potencjał regeneracyjny. Masa bogatopłytkowa jest coraz częściej stosowanym w ortopedii i medycynie sportowej produktem inżynierii tkankowej. Mechanizm jej działania polega na wydzieleniu przez aktywowane trombocyty czynników wzrostu, które są kluczowym składnikiem procesu regeneracji tkanek.

Płytkowe czynniki wzrostu stosuje się głównie w leczeniu zmian obejmujących tkanki miękkie,  w celu zmniejszenia wzmożonego napięcia (mięśniowe, więzadłowe) tkanek w okolicach stawów dotkniętych procesem chorobowym. Zespół "łokcia tenisisty" lub "kolana skoczka"; zapalenie lub uszkodzenia ścięgna Achillesa; zapalenie powięzi podeszwowej; urazy stożka rotatorów - to tylko niektóre jednostki chorobowe, w których leczeniu z powodzeniem stosuje się osocze bogatopłytkowe. Od kilku lat wykorzystuje się płytkowe czynniki wzrostu jako stymulant wzrostu kostnego.

Koncentrat płytek krwi zawierający czynniki wzrostu znalazł również zastosowanie w medycynie sportowej, gdzie bardzo często dochodzi do urazów zarówno tkanek miękkich (ścięgna, więzadła, mięśnie) jak i kości. Szczególnie w tej dziedzinie oczekuje się szybkiej i efektywnej terapii. Niewątpliwą zaletą stosowania PRP jest fakt, że wykorzystywana jest wyłącznie krew własna pacjenta i nie ma ryzyka transmisji chorób wirusowych lub reakcji uczuleniowych.

Koncentraty krwinek płytkowych zawierające czynniki wzrostu uzyskuje się w drodze wirowania krwi pełnej, używając do tego celu odpowiednich probówek i wirówek. Dostępne są obecnie gotowe zestawy sterylnych pojemników, pochodzących od różnych producentów. Pozwalają one na łatwe i szybkie uzyskanie koncentratu krwinek płytkowych, nawet w warunkach ambulatoryjnych. Proces pozyskiwania opiera się na wirowaniu z różną prędkością (zalecaną przez każdego producenta) pobranej na antykoagulant krwi pełnej, w wyniku którego dochodzi do jej rozdzielenia na krwinki czerwone, osocze bogatopłytkowe i osocze ubogopłytkowe. Oddzielenie od siebie poszczególnych frakcji zachodzi automatycznie dzięki specjalnym, zawartym w pojemnikach przegrodom, albo jest wykonywane ręcznie.

 

Procedura podania PRP przebiega w następujący sposób:

  • pobranie krwi żylnej pacjenta w ilości uzależnionej od wskazań lekarskich dotyczących leczonego schorzenia
  • umieszczenie pobranej krwi w sterylnej probówce, która jest następnie wirowana w specjalnie przystosowanej do tego typu procedur medycznych wirówce (około 8 minut)
  • odciągnięcie strzykawką frakcji osocza o wysokim stężeniu płytek krwi zawierających czynniki wzrostu
  • po uzyskaniu odpowiedniej objętości koncentratu bogatopłytkowego, podaje się go w znieczuleniu miejscowym oraz warunkach aseptycznych w leczoną okolicę

 

Komórki Macierzyste

Komórki macierzyste posiadają zdolność do samoodnawiania i różnicowania się w wyspecjalizowane komórki różnych tkanek: komórki krwi, komórki układu nerwowego oraz tkankę łączną - kość i chrząstkę.

Głównymi wskazaniami do zastosowania leczenia komórkami macierzystymi są zmiany zwyrodnieniowe i uszkodzenia chrząstki stawowej w stawie kolanowym.

Terapia polega na pobieraniu komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej pacjenta. Po odpowiednim przygotowaniu komórki są wprowadzane do stawu dotkniętego artrozą. Komórki macierzyste w stawie przekształcają się chondrocyty – komórki tkanki chrzęstnej. Regenerują one i uzupełniają uszkodzone fragmenty stawu, tym samym likwidując stan zapalny. Cały proces odbywa się w warunkach sali operacyjnej, pod nadzorem wykwalifikowanego zespołu lekarzy.

W ortopedii pozytywny wpływ komórek macierzystych został potwierdzony w wielu pracach naukowych (Centeno et al., 2008)(Skowroński, Skowroński, & Rutka, 2012) (Dave, Nyland, McKee, & Caborn, 2012)(Koh & Choi, 2012). Potwierdzono m.in., że jednoetapowa procedura artroskopowa z użyciem komórek macierzystych zapewnia regenerację chrząstki szklistej (Giannini: ICRS Meeting Warsaw, Oct 2007, Spotkanie ICRS Warszawa, październik 2007).

Najnowsze osiągnięcia inżynierii tkankowej dowodzą możliwości stosowania samych komórek macierzystych jako środka leczniczego, jak również w połączeniu z biomateriałami do uzupełnień ubytków kostnych i chrzęstnych, lub podczas stosowania innej metody leczniczej (mikrofrakturacja chrząstki - Steadman et al. 2007).


 

Preparaty Kwasu Hialuronowego

Obecnie na świecie dostępnych jest kilka produktów - pochodnych kwasu hialuronowego. Istnieje szereg publikacji potwierdzających ich działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i osłaniające na chrząstkę stawową. Są one alternatywą w leczeniu stawów przez stosowanie doustnych preparatów działających objawowo, tzn. łagodzących ból w chorobie zwyrodnieniowej stawów oraz glikokortykosteroidów.

Leczenie stawów poprzez wstrzykiwanie takiego preparatu umożliwia stabilizację struktury chemicznej płynu stawowego. Przez to poprawia się „smarowanie” stawu, co bezpośrednio zmniejsza ból i poprawia ruchomość chorego stawu. Często już po pierwszym zastrzyku chorzy odczuwają istotną poprawę stanu zdrowia. Jednak pamiętać należy, że preparat nie jest lekiem przeciwbólowym. Jego działanie to przede wszystkim poprawa jakości płynu stawowego i chrząstki stawowej, a efekt ten występuje dopiero po kilku tygodniach od podania pierwszej dawki leku.

 

Leczenie stawu:

Zwykle stosuje się 3 do 5 zastrzyków w odstępach tygodniowych do jednego stawu. Kurację można bezpiecznie powtarzać co kilka - kilkanaście miesięcy nawet wówczas, gdy dolegliwości bólowe nie są bardzo wyraźne. Preparat można bez przeszkód stosować do obydwu stawów kolanowych jednocześnie – na pewno nie przekroczymy w ten sposób dopuszczalnej dawki preparatu.

Podczas stosowania preparatu praktycznie nie występują efekty uboczne, a prawidłowo wykonany zabieg zastrzyku dostawowego nie powoduje wystąpienia dolegliwości bólowych. Nie ma także konieczności spędzania wielu godzin w przychodni po wykonanym zabiegu. Praktycznie zaraz po zastrzyku można wracać do codziennych zajęć. Lek jest dobrze tolerowany przez alergików i osoby przewlekle chore na serce czy choroby układu oddechowego, niezwykle rzadko wywołuje odczyny skórne.

W KORT KLINICE stosujemy preparaty:

  • SYNOCROM
  • BIOLEVOX
  • DUROLANE