Endoproteza stawów

W KORT KLINICE wykonujemy endoprotezoplastykę stawów kolanowych i biodrowych. Zabiegi zawsze wykonywane są przez doświadczonych lekarzy, a najczęściej przez doktora Marka Czernera – jednego z najbardziej doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce. Zabieg endoprotezoplastyki zawsze poprzedzany jest konsultacją ortopedyczną oraz anestezjologiczną.

 

Po konsultacji ortopedycznej średni czas oczekiwania na zabieg to ok. 2 tygodnie. Po zabiegach endoprotezoplastyki stawów pacjent przebywa w Oddziale Szpitalnym przez 5 dni.  W tym czasie pod opieką lekarzy i fizjoterapeutów poddawany jest intensywnemu usprawnianiu w schemacie Rapid Recovery. 

 

Cały nasz zespół dokłada wszelkich starań aby pacjenci jako najszybciej mogli powrócić do normalnego trybu życia bez dolegliwości z przed operacji.

Endoproteza stawów biodrowych

Endoprotezoplastyka stawów jest ostateczną formą leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów, mającą na celu zniesienie w dużym stopniu dolegliwości bólowych, poprawę ruchomości stawu oraz podniesie jakości życia pacjenta. Zabieg polega na usunięciu chorych, zwyrodniałych lub uszkodzonych elementów stawowych pacjenta, i zastąpienie ich specjalnie do tego przygotowanymi implantami.

Podstawowy podział rodzajów aloplastyki stawu biodrowego: bezcementowa (wbijana lub wkręcana bezpośrednio do kości) i cementowana(osadzenie elementów endoprotezy na cemencie kostnym), bipolarna lub monopolarna, pierwotna lub rewizyjna. Decyzję co do typu endoprotezy podejmuje lekarz-ortopeda po konsultacji i zbadaniu pacjenta w poradni przyszpitalnej. Czynnikiem głównym jest jakość tkanki kostniej, a na nią mają wpływ wiek pacjenta, masa ciała, schorzenia dodatkowe oraz zażywane leki.

Bezcementowe endoprotezy stawu biodrowego dzielimy na: przynasadowe (krótkotrzpieniowe) oraz standardowe.

Najważniejsze wskazania:

 • przynasadowa: wiek poniżej 65 lat, masa ciała poniżej 90 kg, znakomita jakość kości
 • standardowe: wiek powyżej 65 lat, nadwaga, brak dodatkowych schorzeń

 

Połączenie elementów endoprotezy (artykulacja) możliwa jest w różnych kombinacjach:

 • metal - polietylen
 • ceramika - polietylen
 • ceramika-ceramika. 

Rodzaj artykulacji zmienia koszt implantu i ma wpływ na przeżywalność endoprotezy. W KORT KLINICE stosujemy najnowocześniejsze typy endoprotez, wyłącznie renomowanych producentów. Najczęściej stosowaną artykulacją jest ceramika w polietylenie tzw cross-link.

Endoproteza stawów kolanowych

 Główny podział rodzajów aloplastyk stawów kolanowych:

 • jednoprzedziałowe (połowicza),
 • dwuprzedziałowe
 • całkowite
 • bezcementowe (wbijana bezpośrednio do kości)
 • cementowane (osadzenie elementów endoprotezy na cemencie kostnym)
 • hybrydowe (osadzenie jednego elementu endoprotezy na cemencie kostnym)
 • endoprotezoplastyka w najnowocześniejszym i najdokładniejszym systemie PSI – personal specific instruments „SIGNATURE” opartym na badaniu rezonansem magnetycznym stawów.

 
Decyzję co do typu endoprotezy podejmuje lekarz-ortopeda po konsultacji i zbadaniu pacjenta w poradni przyszpitalnej. Czynnikiem głównym jest stopień zniszczenia stawu oraz jakość tkanki kostniej, a na nią mają wpływ wiek pacjenta, masa ciała, schorzenia dodatkowe oraz zażywane leki.

 

Jednoprzedziałowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego.
Zarezerwowana dla osób z izolowanymi zmianami zwyrodnieniowymi przedziału przyśrodkowego, bocznego lub rzepko-udowego stawu, zachowane wszystkie pozostałe struktury stawu bez dużej deformacji osi kończyny. 

Dwuprzedziałowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego.
Zabieg polega na wykorzystaniu implantu kłykciowego z zastąpieniem zniszczonych powierzchni stawowych kości udowej i piszczelowej, czyli przedziału przyśrodkowego i bocznego. O dwuprzedziałowej aloplastyce stawu kolanowego możemy powiedzieć też w przypadku jednoczasowej wymiany zniszczonych powierzchni przedziału przyśrodkowego i rzepkowo-udowego. Zdjęcia poniżej.

Całkowita lub trójprzedziałowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego.
Jest wykonywana w razie dużych zmian zwyrodnieniowych stawu. Do implantu kłykciowego dochodzi jeszcze wymiana zniszczonej powierzchni rzepki.
 
Bezcementowa lub hybrydowa aloplastyka stawu kolanowego.

Polega na osadzeniu jednego lub wszystkich elementu endoprotezy bez wykorzystania cementu kostnego. Decyzja o zastosowaniu takiego rodzaju implantów jest ostatecznie podejmowana śródoperacyjnie.
 
Cementowana endoprotezoplastyka stawu kolanowego.
Najczęściej stosowany rodzaj aloplastyki stawu kolanowego. Polega na osadzeniu wszystkich elementów endoprotezy z wykorzystaniem cementu kostnego.
 
Rodzaje implantów

W naszym ośrodku są wykorzystywane implanty wiodących, sprawdzonych na całym świecie firm. Na życzenie pacjenta, istnieje możliwość wykorzystania każdego wybranego przez pacjenta implantu. W KORT KLINICE istnieje możliwość wykonania endoprotezoplastyki w technice osadzenia PSI – „Signature”, gdzie sposób osadzenia, wybór implantu zależy od oceny stawów poprzez badanie MRI oraz zamówienie indywidualnie opracowanych przymiarów w USA.