Reumoortopedia

Kompleksowe i skoordynowane leczenie schorzeń narządów ruchu, w tym powstałych na tle chorób reumatoidalnych.

 

W dniu 19 lutego 2017 roku trzy podmioty prowadzące działalność lecznico-rehabilitacyjną schorzeń narządów ruchu - reumatologicznych i ortopedycznych, tj.:

 • 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu
 • Europejskie Specjalistyczne Centra Medyczne - Korfantowska Ortopedia i Rehabilitacja "KORT" Sp. z o.o. w Korfantowie
 • KRIOSONIK Sp. z o.o. w Warszawie

podpisały Umowę Partnerską pod nazwą "Opolski Alians Reumoortopedyczny", zwany dalej Aliansem.

W dniu 07.03.2017 na podstawie Aneksu do umowy Aliansu przystąpił Uniwersytet Opolski w Opolu.

Celem Aliansu jest:

 1. Integracja podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego i operacyjnego oraz rehabilitacji schorzeń narządów ruchu, w tym przede wszystkim powstałych na tle chorób reumatoidalnych w celu kompleksowego i skoordynowanego ich leczenia.
 2. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów merytorycznych, organizacyjnych i ekonomicznych - związanych z prowadzeniem ww. działalności.
 3. Współpraca z uczelniami, instytucjami naukowo-badawczymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi badania i zainteresowanymi działalnością w zakresie reumoortopedii.
 4. Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia warunków rozwoju prowadzonej działalności z korzyścią dla pacjentów.
 5. Prowadzenie wspólnych działań na rzecz systematycznej poprawy jakości świadczonych usług oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w procesie diagnozy, leczenia i rehabilitacji pacjentów reumoortopedycznych.

Uczestnicy Aliansu posiadają wysoko kwalifikowaną, doświadczoną kadrę medyczną i diagnostyczną, nowoczesny sprzęt diagnostyczno - leczniczy i rehabilitacyjny oraz dysponują obiektami spełniającymi normy krajowe i europejskie.

 

Pacjenci zainteresowani kompleksowym, skoordynowanym leczeniem schodzeń reumatologicznych, ortopedycznych lub reumoortopedycznych winni skontaktować się z:

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu - tel. 261-62-51-29

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ z siedzibą w Opolu przy ul. Wróblewskiego 46, zwany dalej szpitalem, posiada m.in.:

Oddział Chorób Wewnętrznych z Poddziałem Reumatologii (funkcjonującym od 2 lat). Oddział dysponuje 42 łóżkami, w którym leczeni są pacjenci ze wszystkimi schorzeniami mieszczącymi się w zakresie chorób wewnętrznych. Zakres świadczonych usług medycznych obejmuje w szczególności kompleksową wczesną diagnostykę i leczenie, w tym schorzeń reumatologicznych. W Oddziale badania wykonywane są przez lekarzy z wieloletnim doświadczeniem, na nowoczesnym sprzęcie diagnostycznym.

Baza diagnostyczna szpitala dysponuje m.in. wysokiej jakości USG z możliwością badania dopplerowskiego, RTG cyfrowym, tomografem komputerowym i wykonuje pełną gamę badań laboratoryjnych.

Diagnostyka szpitala obejmuje:

 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
 • Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG i USG
 • Pracownia Endoskopowa

Ponadto Szpital jest w stanie wspomagać leczenie pacjentów reumoortopedycznych w:

Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych, do leczenia w którym kwalifikowane są osoby dorosłe, leczone z powodu różnorodnych postaci objawów nerwicowych, takich jak zaburzenia lękowe, dolegliwości somatyczne o etiologii nerwicowej, zaburzenia snu, reakcje na silny stres, lub stres przewlekły, obniżenie nastroju, nadmierne wyczerpanie. Kwalifikacja wstępna odbywa się w oparciu o diagnozę psychologiczną.

Szpital prowadzi m.in. poradnie:

 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia Chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia zdrowia pyschicznego
 • Poradnia Leczenia Bólu

Szpital organizuje Poradnię Reumatologiczną oraz Oddział Rehabilitacji.

 

STRONA WWW

KORT Klinika w Korfantowie - tel. (77) 443 46 07

Klinika KORT Spółki Europejskie Specjalistyczne Centra Medyczne - Korfantowska Ortopedia i Rehabilitacja "KORT" Sp. z o.o. z siedzibą w Korfantowie, przy ulicy Jana Kilińskiego 3A, zwaną dalej Kliniką, pomimo, że rozpoczęła działalność w lipcu 2016 roku, to już jest znanym w Polsce ośrodkiem wykonującym operacje ortopedyczne w najwyższym standardzie. Wynika to z faktu, że współwłaścicielami Kliniki jest posiadający bardzo wysokie kwalifikacje zespół lekarzy, rehabilitantów i pielęgniarek, w tym z Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, o długoletnim doświadczeniu w skutecznym i profesjonalnym leczeniu schorzeń ortopedycznych narządu ruchu.

 

Klinika KORT została wybudowana od podstaw. Spełnia wszelkie normy i unijne standardy. W Klinice wykonywane są operacje ortopedyczne: endoprotezo plastyka stawów biodrowych i kolanowych, endoprotezo plastyka drobnych stawów dłoni i stóp, wymiana stawów skokowych, ponadto operacje naprawcze w schorzeniach kręgosłupa takich jak stenoza kanału, deformacje zwyrodnieniowe, artroskopie. Cześć zabiegów jest wykonywana w technice mini inwazyjnej, m.in. nukleoplastyka kręgosłupa. Proces leczenia obejmuje przygotowanie do leczenia, okres pobytu w szpitalu oraz opiekę pooperacyjną. Proces usprawniania pacjenta po zabiegu przebiega w systemie Rapid Recovery, zakładającym intensywny program usprawniania.

 

Szczegółowa oferta usług medycznych w KORT Klinice

 

Klinika umożliwia pacjentom uzyskanie kredytu na wykonywany w szpitalu zabieg.

KRIOSONIK w Warszawie - tel. (26) 162-57-57

Centrum Medyczne i Rehabilitacji Spółki KRIOSONIK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wysockiego 51, zwanym dalej KRIOSONIK, działa na rynku usług medycznych od 2002 roku. W chwili obecnej dysponuje czterema nowoczesnymi ośrodkami rehabilitacyjnymi: w Warszawie, Michałowicach k/Warszawy, Siedlcach oraz Opolu. Pacjentom są oferowane przede wszystkim kompleksowe usługi rehabilitacji leczniczej z lekarskim poradnictwem specjalistycznym, fizjoterapią obejmującą m.in. kinezyterapię, fizykoterapię, terapię manualną, hydroterapię i masaż leczniczy. Placówka specjalizuje się w zabiegach krioterapii ogólnoustrojowej i miejscowej.

 

Centrum Medyczne i Rehabilitacyjne KRIOSONIK należy do grupy pionierów tej metody w Polsce, obok takich ośrodków jak m.in. Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale i Zakopanem, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jako jedni z pierwszych w kraju oferowali krioterapię ogólnoustrojową, jako metodę zabiegową dla pacjentów korzystających z rehabilitacji ambulatoryjnej. To właśnie tej placówce została udostępniona pierwsza w Warszawie komora kriogeniczna. Wszystkie placówki CMiR KRIOSONIK są wyposażone w nowoczesne komory do Krioterapii ogólnoustrojowej oraz aparaty do krioterapii miejscowej.

 

W CMiR KRIOSONIK pracuje zespół uznanych i doświadczonych specjalistów m.in. z zakresu rehabilitacji, ortopedii i traumatologii narządów ruchu oraz medycyny sportowej. Lekarze i fizjoterapeuci zdobywali doświadczenie pracując m.in. z reprezentacją Polski w piłce nożnej, reprezentacją mężczyzn Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, kadrą Polskiego Związku Pływackiego, czy też, jako członkowie komisji medycznej podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

 

 KRIOSONIK w Opolu zostało otwarte w 2010 r. Mieści się na terenie 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ przy ulicy Wróblewskiego 46. W placówce o powierzchni ponad 550 m2 znajdują sie gabinety lekarskie, gabinety masażu, hydroterapii , fizykoterapii, krioterapii, UGUL, bogato wyposażona sala do kinezyterapii oraz przestronne szatnie z natryskami. Całość dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach jednostki funkcjonują: Poradnia Rehabilitacyjna oraz Dział Fizykoterapii, przy czym fizjoterapeuci, specjaliści fizykoterapii i lekarze świadczą usługi zarówno bezpośrednio w placówce, jak i z dojazdem do domu pacjenta.

 

Oferta CMiR KRIOSONIK obejmuje pełen zakres zabiegów fizjoterapeutycznych z zakresu fizykoterapii (w tym krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej), masażu leczniczego, kinezyterapii, a także najnowsze metody rehabilitacji, takie jak np. kinesiotaping czy zabiegi fali uderzeniowej (SWT). W placówce wykorzystywana jest nowoczesna aparatura medyczna wiodących światowych producentów, kładąc szczególny nacisk na efektywność terapii. Jako jeden z nielicznych na terenie województwa opolskiego CMiR KRIOSONIK dysponuje wieloosobową komorą kriogeniczną do krioterapii ogólnoustrojowej, a wkrótce będzie również dysponował basenem rehabilitacyjnym. Sprzęt i aparatura medyczna do wykonywania zabiegów posiada wymagane certyfikaty spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. W 2013 r. KRIOSONIK Sp. z o.o. uzyskała Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 w zakresie rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a w 2014 r. Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004.

 

STRONA WWW

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski z siedzibą przy Placu Kopernika 11A, 45-040 Opole, zwany dalej UNIWERSYTETEM, z dniem 1 Października 2017 r. rozpoczyna kształcenie na kierunku lekarskim, prowadzonym na Wydziale Przyrodniczo - Technicznym, a od roku akademickiego 2018/2019 na nowym Wydziale Medycyny i Nauk o Zdrowiu.

 

Uniwersytet jest jednym z dziewiętnastu państwowych uniwersytetów w Polsce. Powstał w 1994 roku w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich (zał. w 1950 r. we Wrocławiu i przeniesionej w 1954 roku do Opola) oraz opolskiej filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Nysie, gdzie pracowała kadra naukowa dawnego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych uczelni Opolszczyzny, w której studiuje ponad 10 tysięcy studentów. Aktualnie w Uniwersytecie jest zatrudnionych 690 nauczycieli akademickich, w tym 87 profesorów, 165 doktorów habilitowanych i 333 doktorów. Uniwersytet ponadto współpracuje z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

 

Uniwersytet, poza znaczącym potencjałem naukowym i wysoko kwalifikowaną, utytułowaną kadrą, dysponuje nowoczesnym, prężnie rozwijającym się zapleczem naukowym. Systematycznie wzbogaca swoją ofertę edukacyjną oraz badawczo-rozwojową.

 

STRONA WWW