Czy mogę mieć gwarancję efektu operacji i ile trwa powrót do sprawności?

KORT KLINIKA podejmuje leczenie pacjentów w każdym stadium choroby narządu ruchu. W zdecydowanej większości przypadków, poprzez indywidualny dobór najlepszych implantów stawowych oraz perfekcyjnej techniki operacyjnej dajemy gwarancję pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia bez wielotygodniowych wizyt u fizjoterapeuty po zabiegu.


Jak to możliwe?

Stosowana technika operacyjna, nieinwazyjny dostęp chirurgiczny oraz odtworzenie prawidłowych stosunków anatomicznych, zapewnia wdrożenie pełnego programu usprawniania Rapid Recovery. Program ten polega na zapewnieniu skutecznego usprawniania dzięki połączeniu precyzyjnej techniki operacyjnej oraz skutecznemu eliminowaniu bólu pooperacyjnego.  Zasady Rapid Recovery sprowadzają się generalnie do połączenia trzech czynników: edukacji pacjenta, której celem jest poznanie wszystkich zasad leczenia, analgezji okołooperacyjnej i precyzyjnego zabiegu zapewniającego możliwość rozpoczęcia wczesnego obciążania operowanej kończyny.  

 

Usprawnianie zaczyna się już w dniu zabiegu. Nasi pacjenci po endoprotezoplastyce biodra, po kilku godzinach rozpoczynają chodzenie z pełnym obciążaniem operowanej kończyny. Dodatkowo podczas 5 dniowego pobytu w Klinice codziennie do pacjenta przychodzi fizjoterapeutka, pacjenci otrzymują szczegółowe instrukcje zachowań i ćwiczeń w okresie około operacyjnym i pooperacyjnym.   Pacjent po wypisie kontynuuje wyuczone i poznane ćwiczenia samodzielnie. Zdecydowana większość pacjentów nie wymaga pooperacyjnej rehabilitacji stacjonarnej. Sposób wykonania zabiegu zapewnia pierwotne, pełne obciążanie oraz chodzenie bez ograniczeń a tym samym nie wymaga dodatkowego usprawniania. Cel leczenia jakim jest powrót sprawności uzyskany jest już w czasie pobytu w KORT KLINICE.   W przypadkach pełnej współpracy pacjenta i lekarza leczącego zapewniamy powrót do aktywności zawodowej i społecznej po 6 tygodniach od zabiegu. Rezultaty metod leczenia w KORT KLINICE prezentowane były na wielu konferencjach naukowych.

 

Nasi pacjenci mają zapewniony pełny powrót sprawności szybko  i bez ograniczeń funkcjonalnych.

    

02 sierpień 2018