Kompleksowe leczenie skolioz

Kompleksowe leczenie skoliozy – opolskie

Skolioza jest trójpłaszczyznową wadą postawy, o której możemy mówić gdy zniekształcenie w obrębie kręgosłupa przekracza 10 stopni. Objawia się ona bocznym wygięciem kręgosłupa oraz skręceniem tułowia.

Zniekształcenie obejmuje:

  • skrzywienie w płaszczyźnie czołowej: boczne skrzywienie kręgosłupa,
  • skrzywienie w płaszczyźnie strzałkowej: lordo- lub kyfo- skolioza,
  • skrzywienie w płaszczyźnie poziomej: rotacja i torsja kręgów.

Istnieje wiele hipotez co do przyczyn powstawania skoliozy. Wyróżniamy skoliozy10:57:25czyli powstające spontanicznie, bez wyraźnej przyczyny. Przypadki te stanowią ok 85% zachorowań. Skoliozę idiopatyczną najczęściej rozpoznaje się u dzieci, szczególnie w okresie wzrostu. Niewłaściwe leczenie lub jego brak może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym trwałym kalectwem lub niewydolnością krążeniowo-oddechową prowadzącą do przedwczesnej śmierci.

 

Leczenie skolioz - metody

Leczenie skoliozy może przebiegać w różny sposób, w zależności od jej zaawansowania i skali zniekształceń. Najczęściej stosuje się gorsety ortopedyczne – są one skuteczne w przypadkach obejmujących skrzywienia od 20 do 40 stopni. 

W Kort Klinice zajmujemy się diagnostyką oraz kwalifikacją skoliozy do odpowiedniej metody leczenia. Współpracujemy z nowoczesnym zakładem ortopedycznym VIGO, produkującym najlepsze na rynku gorsety Chenau.

W naszym prywatnym szpitalu ortopedycznym wykonujemy również zabiegi operacyjne korekcji skoliozy z dostępu tylnego. Tego typu operacja kręgosłupa jest wykonywana przez doświadczony zespół lekarzy, na naszym nowoczesnym bloku operacyjnym, w komfortowych i bezpiecznych warunkach. Efekty, jakie zapewnia operacyjne leczenie skoliozy pozwalają zaś uniknąć bólu zwyrodnieniowego kręgosłupa oraz innych konsekwencji tego schorzenia w przyszłości. Do operacji kwalifikuje się przede wszystkim młodzież z zakończonym wzrostem oraz dzieci, u których występują duże, pogłębiające się zniekształcenia.