Konsultacje medyczne

Konsultacje medyczne w prywatnej klinice ortopedycznej Kort – opolskie

Specjalistyczna poradnia ortopedyczna KORT KLINIKA zaprasza na konsultacje lekarskie z naszymi specjalistami. W ramach wizyty oferujemy szeroką gamę świadczeń takich jak:

 • porada ortopedyczna,
 • kwalifikacja do endoprotezoplastyki,
 • leczenie osteoporozy,
 • leczenie chorób przeciążeniowych narządu ruchu,
 • nowoczesne metody leczenia czynnikami wzrostu (osocze bogatopłytkowe)
 • podawanie preparatów kwasu hialuronowego dostawowo (SYNOCROM, BIOLEVOX, DUROLANE),
 • pełna diagnostyka w oparciu o własne urządzenia diagnozujące (USG i RTG) oraz dzięki współpracy z czołowymi Pracowniami Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej,
 • terapia zaburzeń zrostu kostnego urządzeniem EXOGEN (firmy Bioventus),
 • profilaktyka medyczna w medycynie sportowej,
 • terapia pacjentów czynnie uprawiających sport,
 • kontrola prawidłowego rozwoju narządów ruchu u dzieci,
 • diagnostyka i leczenie ortopedyczne chorób wieku dziecięcego i następstw urazów,
 • diagnostyka i profilaktyka bocznych skrzywień (skolioz) u dzieci, kwalifikacja do leczenia operacyjnego, oraz do leczenia gorsetami korekcyjnymi CHENAU we współpracy z pracownią ortopedyczną VIGO.

Leczenie ambulatoryjne czynnikami wzrostu

Białka osocza krwi mają duże znaczenie w skomplikowanych mechanizmach naprawy i regeneracji tkanek. Biorą też udział w komunikacji międzykomórkowej, działając na receptory zawarte w błonach komórkowych i przekazując im odpowiednie sygnały. Z tego względu nazywa się je czynnikami wzrostu.

Podwyższone stężenie czynników wzrostu w surowicy człowieka jest stanem, który sprzyja terapii wielu schorzeń, między innymi ortopedycznych. Dzieje się tak poprzez aktywację naturalnych biologicznych procesów organizmu, które powodują gojenie się tkanek miękkich i powstawanie zrostów kostnych:  chemotaksji – przywoływania komórek, angiogenezy – tworzenia nowych naczyń, proliferacji – namnażania komórek i różnicowania komórek. 

Jedną z metod uzyskania czynników wzrostu jest przygotowanie osocza bogatopłytkowego – PRP (Platelet Rich Plasma) z własnej krwi pacjenta. Osocze bogatopłytkowe uzyskuje się na skutek pobrania niewielkiej ilości krwi i umieszczenie jej w specjalnej wirówce. Uzyskana frakcja osocza o wysokiej koncentracji płytek krwi zawierających czynniki wzrostu jest następnie oddzielana i może być stosowana do terapii. Stężenie płytek w tego rodzaju koncentracie jest większe 8-9 razy w stosunku do normalnego stężenia w krwi pełnej. Substancję podaje się pacjentowi pod kontrolą USG i w jałowych warunkach w uszkodzone miejsce lub śródoperacyjnie w warunkach bloku operacyjnego.  Dzięki temu organizm uzyskuje podwyższone stężenie naturalnego bodźca do naprawy tkanek, co przyspiesza rekonwalescencję.

 

Głównymi substancjami zaangażowanymi w ten proces są:

 

 • PDGF - płytkowopochodny czynnik wzrostu
 • EGF - czynnik wzrostu nabłonków
 • VEGF - naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu
 • IGF - insulinopodobny czynnik wzrostu
 • FGF - czynnik wzrostu fibroblastów

 
Cechą wspólna tych substancji jest to, że pobudzone raz powodują produkcję nowej tkanki kostnej albo naprawę tkanek miękkich w miejscu gdzie zostały podane.

Wskazania do leczenia za pomocą czynników wzrostu

Za pomocą czynników wzrostu leczymy:

 

 • choroby ścięgna Achillesa,
 • zaburzenia zrostu kostnego,
 • entezopatie – choroby przyczepów mięśni: łokieć tenisisty, łokieć golfisty, kolano skoczka, zapalenie rozcięgna podeszwowego,
 • urazy więzadeł, mięśni, ścięgien,
 • zmiany przeciążeniowe i zwyrodnieniowe tkanek miękkich narządu ruchu.

Leczenie ambulatoryjne zaburzeń zrostu kostnego

Oferujemy również leczenie ambulatoryjne zaburzeń zrostu kostnego prowadzone we współpracy z firmą BIOVENTUS – dostawcą unikatowego urządzenia EXOGEN opartego na stymulacji zrostu tkanki kostnej falami ultradźwiękowymi. Ta bezpieczna, nieinwazyjna i bezbolesna metoda terapii oferuje doskonałe wyniki, pozwalając na uzyskanie gojenia szybszego o średnio 38%.