Reumoortopedia

Reumoortopedia w klinice ortopedycznej Kort Klinika

Kompleksowe i skoordynowane leczenie schorzeń narządów ruchu, w tym powstałych na tle chorób reumatoidalnych.

 

Klinika KORT jako jedna z 3 podmiotów podpisała w dniu 19 lutego 2017  Umowę Partnerską pod nazwą "Opolski Alians Reumoortopedyczny". Celem zawartego Aliasu jest:

  1. Integracja podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego i operacyjnego oraz rehabilitacji schorzeń narządów ruchu, w tym przede wszystkim powstałych na tle chorób reumatoidalnych w celu kompleksowego i skoordynowanego ich leczenia.
  2. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów merytorycznych, organizacyjnych i ekonomicznych - związanych z prowadzeniem ww. działalności.
  3. Współpraca z uczelniami, instytucjami naukowo-badawczymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi badania i zainteresowanymi działalnością w zakresie reumoortopedii.
  4. Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia warunków rozwoju prowadzonej działalności z korzyścią dla pacjentów.
  5. Prowadzenie wspólnych działań na rzecz systematycznej poprawy jakości świadczonych usług oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w procesie diagnozy, leczenia i rehabilitacji pacjentów reumoortopedycznych.

Uczestnicy Aliansu posiadają wysoko kwalifikowaną, doświadczoną kadrę medyczną i diagnostyczną, nowoczesny sprzęt diagnostyczno - leczniczy i rehabilitacyjny oraz dysponują obiektami spełniającymi normy krajowe i europejskie.

 

Pacjenci zainteresowani kompleksowym, skoordynowanym leczeniem schodzeń reumatologicznych mogą znaleźć pomoc w klinice KORT oraz w jednej z poniższych placówek należących do Aliasu:

 -  116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ z siedzibą w Opolu przy ul. Wróblewskiego 46, zwany dalej szpitalem, posiada m.in.:

Oddział Chorób Wewnętrznych z Poddziałem Reumatologii (funkcjonującym od 2 lat). Zakres świadczonych usług medycznych obejmuje w szczególności kompleksową wczesną diagnostykę i leczenie, w tym schorzeń reumatologicznych. Szpital organizuje Poradnię Reumatologiczną oraz Oddział Rehabilitacji.

-  Centrum Medyczne i Rehabilitacji Spółki KRIOSONIK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wysockiego 51, zwanym dalej KRIOSONIK W chwili obecnej dysponuje czterema nowoczesnymi ośrodkami rehabilitacyjnymi: w Warszawie, Michałowicach k/Warszawy, Siedlcach oraz Opolu. Pacjentom są oferowane przede wszystkim kompleksowe usługi rehabilitacji leczniczej z lekarskim poradnictwem specjalistycznym, fizjoterapią obejmującą m.in. kinezyterapię, fizykoterapię, terapię manualną, hydroterapię i masaż leczniczy. Placówka specjalizuje się w zabiegach krioterapii ogólnoustrojowej i miejscowej.

KRIOSONIK w Opolu zostało otwarte w 2010 r. Mieści się na terenie 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ przy ulicy Wróblewskiego 46.  W ramach jednostki funkcjonują: Poradnia Rehabilitacyjna oraz Dział Fizykoterapii, przy czym fizjoterapeuci, specjaliści fizykoterapii i lekarze świadczą usługi zarówno bezpośrednio w placówce, jak i z dojazdem do domu pacjenta.